Zöld óvoda

 

  1. január 23- án Budapesten, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárban megrendezett szakmai napon és ünnepségen már
    második alkalommal vehettük át a Zöld Óvoda címet.

Katolikus óvodaként fontosnak tartjuk a teremtett világ védelmét, a környezettudatos szemléletmód kialakítását az óvodás korosztály körében.

A Szent Margit Katolikus Óvodában 2017 szeptemberétől környezetbarát tisztítószereket használunk az óvoda teljes területén. Ezeket a tisztítószereket nagy kiszerelésben szerezzük be, hogy csökkentsük a környezetterhelést a keletkező hulladékok elkerülésével. A szelektív hulladékgyűjtés is ettől az időponttól valósul meg az intézményben, minden hulladéktároló ponton- csoportszoba, konyha, mosdók, udvar. A kaposvári hulladékkezelési rendszerhez igazodva tudjuk a keletkezett hulladékot az intézményből tovább juttatni. A hulladék szelektív gyűjtésére alkalmas tároló edényeket beszereztük és folyamatosan karban tartjuk. Az intézmény egész területén kijelöltük az erre alkalmas helyeket, amit mind a dolgozók, mind a gyermekek használnak a mindennapokban.

Az óvodában megszervezésre került a Zöld Óvoda munkacsoport, melynek kiemelt feladata volt, hogy a Zöld Jeles napok ünneplése ne csak csoport, hanem óvoda szinten történjen, egységes feladatokkal. A nagyobbaknak csapatversenyeket szervezünk körforgalom szerűen, míg a kicsiknek életkoruknak megfelelő játékokkal készülünk a jeles nap témájához kapcsolódóan. A pedagógusok folyamatosan beépítették nevelő munkájukba a természetvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés, állat- és növénygondozás, energia- és vízgazdálkodás, testi-és lelki egészségmegőrzés elméleti és gyakorlati elemeit. A gyermekek ezeket a tartalmakat fokozatosan és egyéni képességeikhez mérten elsajátították, példaadás és gyakorlati segítségnyújtás mellett meg is valósították. Pl.: fogmosás, kézmosás alkalmával, vízzel való takarékoskodás, csoportszobában a villany szükségszerű használata, hulladékszelektálás, udvar gondozás, madár etetők, itatók töltése, stb. Őszi-tavaszi kirándulásaink helyszíneit tudatosan olyan helyre szervezzük, ahol a gyermekek közelebbről ismerhetik meg az élővilágot, valamint a magyar kultúrát, nemzetünk hagyományait, a népi kismesterségeket- pl.: szennai skanzen, Katica tanya- Patca, Szent Kristóf udvarház- Kiskorpád, Deseda, Tókaji parkerdő, stb.. Télen az Erdők Háza, a Zselici Csillagpark látogatása valósul meg csoportjaink életében. Évente két alkalommal a Hangolda zenekart látjuk vendégül, akik népzenével, népi hangszerekkel ismertetik meg gyermekeinket. Pályázati összegből tudtuk az óvoda eszközkészletét bővíteni, ami a környezeti foglalkozásokat sokszínűvé teszi, valamint lehetőséget teremt a népi kismesterségek elsajátítására, kipróbálására a speciális eszközök, alapanyagok révén. Óvodai könyvtárunk ennek a pályázatnak köszönhetően jelentősen bővült, sok új környezeti neveléssel kapcsolatos szakmai könyvet is sikerült beszereznünk az óvodába. Bízunk benne, hogy ezek a rendezvények, foglalkozások a gyermekek személyiségformálásában nagy szerepet játszanak, erősítik bennük a nemzethez való tartozás érzését, a teremtett világ iránti felelősségvállalást.

Az óvodán kívüli negatív hatások, a fogyasztói társadalom nyomása nagy hatást gyakorol a családok életvitelére, így a gyermekek szokásaira is. Ez csökkenti a nevelőmunka hatékonyságát. Ezen a területen is fontos a család és az óvoda szoros együttműködése, ezért sok programot szervezünk pl.: egészséghét, Egészségőr tehetségműhely, szeretetvendégség egészséges ételekből, Vöröskeresztes bemutató, állatsimogató.

A nevelőtestület előnyben részesíti azokat a partneri együttműködéseket, amelyek során intézményünk információkhoz, élményekhez, tapasztalatokhoz jut a környezeti nevelés terén: SEFAG, Zselici Csillagpark, Bőszénfai Szarvasfarm, Pécsi Állatkert, Katica Tanya, Szennai Skanzen, Szent Kristóf Udvarház, Fekete István Látogatóközpont, Desedai Arborétum.

Nagyon sok új környezeti eszközzel gazdagodott intézményünk, melyek a mindennapok részei lettek, valamint elengedhetetlenek a program gyakorlati megvalósulásához. A gyermekek számára elérhető helyen tárolt eszközök, illetve az eszközhasználat szokás- szabályrendszerének kialakítása nagyban hozzájárult a folyamatos tapasztalatszerzéshez.

A nevelőtestületben a környezeti nevelés iránt elkötelezett pedagógusok dolgoznak, szívesen vesznek részt szakmai továbbképzésen, nyitottak az új módszerek és gyakorlati eljárások megvalósítására. Így hitelesen tudják közvetíteni a környezeti tartalmakat mind a gyermekek, mind a szülők felé.

A környezeti nevelés témakörhöz szorosan kapcsolódik óvodánk arculata, szellemisége, mely a keresztény értékrend közvetítése, a teremtett világra való rácsodálkozás értékeinek megőrzése.